Header szöveg

Csongrád Megyei TIT  

tudományos ismeretterjesztés, tehetséggondozás, szakmai klubok, szakkörök, 
nyelvvizsgáztatás, minősített nyelvi képzések - E-000826/2014

Cím: 6720 Szeged, Kárász u. 11.
Elérhetőségeink:  Telefon/Fax: 62/426-733; Mobil: 06-30/726-10-63 
E-mail: info@titszeged.hu vagy iroda@titszeged.hu 
Ügyfélfogadás:  hétfő és szerda: 08:30-18:00 kedd és csütörtök 9:30-18:00-ig és péntek: 08:00-12:00-ig.

 

Bizonyítványok

 
 
 
A TELC Nyelvvizsgaközpontban letett sikeres vizsgáról/részvizsgáról a vizsgázó államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványt és nemzetközi nyelvvizsga-bizonyítványt kaphat az alábbiak szerint:

 
Államilag elismert angol és német vizsgánál (B1, B2, C1 szint):

- sikeres komplex vizsga esetén: komplex államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványt és nemzetközi bizonyítvány
- sikeres részvizsga esetén (szóbeli vagy írásbeli rész) államilag elismert részbizonyítványt és nemzetközi részbizonyítványt


Változások a nyelvvizsga típusának elnevezésében a nyelvvizsga-bizonyítványokban:

A 137/2008.(V.16.) Korm. rendelet (hatályos: 2008. június 16-tól) bevezetése az alábbiak szerint érinti a nyelvvizsgáztatásban használt fogalmakat:
A nyelvvizsga-bizonyítványok típusának megnevezése az eddigi A, B, C típus helyett a továbbiakban: szóbeli, írásbeli, komplex.
A betűk pedig egyértelműen a KER (Közös Európai Referenciakeret) szintek elnevezését jelölik: alapfok - B1, középfok - B2,  felsőfok - C1, az alábbi példák szerint:
 
Korábbi elnevezés a bizonyítványban Új elnevezés a bizonyítványban
Nyelv Szint Típus Nyelv Szint  Típus
német alapfokú komplex (C) német alapfokú  (B1) komplex 
angol középfokú írásbeli (B) angol középfokú (B2) írásbeli
angol felsőfokú szóbeli (A) angol felsőfokú (C1) szóbeli

Bizonyítvány átvétele:

A bizonyítványok személyes átvételére a vizsgaközpont minden vizsgaidőszak után meghirdeti a honlapon azt az időpontot, amikortól átvehetőek a bizonyítványok. A Koch Sándor Csongrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulatnál vizsgázók a TIT székházban, a Kárász u. 11. (Szeged) szám alatt vehetik át a bizonyítványukat.

A sikertelen vizsgáról a Vizsgaközpont értesítést küld, eredménylap formájában, amelyben feltüntetjük a maximális és az elért pontszámot.


Államilag elismert bizonyítvány javítása:

Bizonyítvány újranyomtatása a bizonyítvány kiállítását követő egy naptári éven belül lehetséges, ez időszak letelte után a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ (NYAK) egy hatósági igazolást ad ki az elírás tényéről.
Bizonyítvány újranyomtatása csak névelírás esetén történik meg, születési hely és születési dátum elírása, második keresztnév pótlás esetében a NYAK egy úgynevezett Hatósági Igazolást állít ki, amely a meglévő nyelvvizsga-bizonyítvánnyal együttesen érvényes, államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványnak minősül.


Az újranyomtatás folyamata:

Ha a névben kell javítást végezni, és az elírás a Nyelvvizsgaközpont, vagy az adott vizsgahelyek figyelmetlenségéből adódott, úgy díjmentesen intézzük az javítást. Amennyiben az elírás a jelentkező saját hibájából történt, úgy a javítás díja 2 500 Ft.
A javításhoz szükséges egy kérelem kitöltése és az eredeti bizonyítvány leadása, az eljárás időtartama 30 nap. A dokumentumokat az adott vizsgahelyen – ahol a jelentkező letette a vizsgát – kell benyújtani.


Nemzetközi nyelvvizsga-bizonyítvány, eredménylap javítása:

A nemzetközi nyelvvizsga-bizonyítványok javítása a németországi értékelőközpontban, Frankfurtban történik. A vizsgázónak az eredeti bizonyítványt az adott vizsgahelyen kell leadnia újranyomtatás céljából, amely továbbítja azt a TELC Nyelvvizsgaközpontba. A javítási eljárás időtartama 60 nap. A javítás költsége, amennyiben a jelentkező saját maga rontotta el az adatot 2.500 Ft.


Elveszett magyar államilag elismert bizonyítvány pótlása:

Ha a vizsgázó elveszítette a magyar államilag elismert bizonyítványát, ugyanarról a vizsgáról még egyszer nem kaphat bizonyítványt, csak ún. másodlatot. Ebben szerepel az eredeti bizonyítvány száma és az anyakönyvi szám is. A másodlat az elveszett bizonyítványról és az abban szereplő adatokról szóló igazolás, amely azonos értékű az eredeti bizonyítvánnyal.
Az államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványokról másodlatot a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központnál (NYAK) kell kérni.

Elveszett nemzetközi bizonyítvány pótlása:

Amennyiben a vizsgázó elvesztette a nemzetközi bizonyítványát, vagy az eredménylapját, és arról duplikát példányt szeretne, ezt a vizsgahelyen kérelmezheti, ahol jelentkezett a nyelvvizsgára. A frankfurti vizsgaközpont vizsgákkal kapcsolatos dokumentumokat, adatokat 10 évig őriz meg. 10 évnél régebbi vizsga esetén nem tudunk duplikát bizonyítványt kiállíttatni, és ilyen esetben a rontott bizonyítvány javítása sem lehetséges.

A duplikát példány költsége 2.500 Ft, megérkezésének időtartama 60 nap.

A javítás, duplikát bizonyítvány díját minden esetben a TIT OTP Banknál vezetett 11708001-20522234 számú bankszámlára kell befizetni.