NEA

Támogatóink:
NEA ME BGA

Header szöveg

 Csongrád Megyei TIT  ixam logó

tudományos ismeretterjesztés, tehetséggondozás, szakmai klubok, szakkörök, 
nyelvvizsgáztatás, minősített nyelvi képzések 

Cím: 6720 Szeged, Kárász u. 11.

Elérhetőségeink:  Telefon/Fax: 62/426-733; Mobil: 06-30/726-10-63 
E-mail: info@titszeged.hu vagy iroda@tit3szeged.hu 
Ügyfélfogadás:  kedd,szerda: 8:00-12:00

Igény esetén egyéb időpontban telefonos egyeztetés alapján.

 

Minőségpolitikai nyilatkozat

 

 

A Koch Sándor Tudományos Ismeretterjesztő Társulat tevékenységét mindig is a legmagasabb szintű minőség és a folyamatos fejlesztés jellemezte, melynek alapja a felhalmozott tudásanyag és a több mint másfél évszázados tapasztalat. Valljuk, hogy a ... "társulat magát tudományos társaságnak képzelje, mellynek minden tagja tanúl és tanít egyszersmind" 1. Ez a Társulati elkötelezettség jelenik meg az intézményi filozófiánkban, Egyesületünk működtetésében, minőségpolitikai stratégiánkban, céljainkban.

Közhasznú, akkreditált intézményünkben a törvényi elvárásoknak megfelelő minőség-irányítási rendszert működtetünk, amely nem csak az értékek teremtését támogatja, hanem annak tiszteletére is buzdít. A TIT Szövetségnek, valamint a TIT TQM (Total Quality Management) rendszerének is tagja vagyunk. Folyamatos képzésfejlesztéssel, önképző humánforrással, infrastruktúrával biztosítjuk a magas színvonalú ismeretterjesztő, tehetséggondozó, nyelvi   ismeretek átadását. A kulcskompetenciák, alapkészségek elsajátítását, az állampolgári, civil létre irányuló ismeretek erősítését, - amelyek az életen át tanulás, a lifelong learning tanulási folyamat részei - központi kérdésként kezeljük.

A képzési, vizsgáztatási, felnőttképzési szolgáltatásainkat igénybe vevők elégedettségét nagyfokú figyelemmel, folyamatosan megújuló, empatikus tanári magatartással, szaktudással, a kulturált környezeti feltételek biztosításával, gondos ügyfélszolgálattal, illetve a hallgatói visszajelzések érdemi figyelembevételével érjük el. Minden munkatársunktól és oktatónktól elvárjuk a minőségi munkavégzést, és azt, legyen állandó célja saját munkájának folyamatos javítása, mások szakmai tevékenységének segítése.

A jogszabályi környezetnek megfelelünk. Rendszeresen értékeljük tevékenységünket, felülvizsgáljuk annak törvényi megfelelőségét. Ezek alapján intézkedünk a minőségirányítási rendszerünk folyamatos fejlesztéséről.

Kiemelt minőségi céljaink:

  • A célcsoportok igényeinek alapos és részletes megismerése, azokhoz való rugalmas alkalmazkodás, testre szabott felnőttképzési szolgáltatások; precíz, segítőkész tájékoztatás és tanácsadás;
  • A résztvevők elégedettségének folyamatos nyomon követése, értékelése, az eredmények felhasználása a továbbiakban megvalósuló képzések minőségének javítása érdekében;
  • Szakmailag kifejlesztett, ellenőrzött és tervezett képzések korszerű oktatási módszerek és tananyagok használata;
  • Képzett, megfelelő eljárással kiválasztott, évente minősített, rendszeresen továbbképzett nyelvtanárok foglalkoztatása;
  • Körültekintően megválasztott oktatási helyszínek biztosítása, amelyek a zavartalan tanuláshoz, vizsgáztatáshoz szükségesek;
  • Következetes megelőző és helyesbítő intézkedésekkel az esetleges problémák és hibák felfedése, javítása, az elkerülhetőségre való folyamatos törekvés;
  • Tagsági ösztönzés annak az eszmeiségnek folytatására, amely lehetővé tesz más, de hasonló elvek mentén működő intézményekkel való együttműködésre.

 

 Szeged, 2016. június 14.

 

 

Pelle Tamás

ügyvezető igazgató

                                                                                                                                                                                           

   

1 Bugát Pál indítványa az Orvosi Tár 1841 évf. 241 lapjain a Társulat megalakulásakor.