NEA

Támogatóink:
NEA ME BGA

Header szöveg

 Csongrád Megyei TIT  ixam logó

tudományos ismeretterjesztés, tehetséggondozás, szakmai klubok, szakkörök, 
nyelvvizsgáztatás, minősített nyelvi képzések 

Cím: 6720 Szeged, Kárász u. 11.

Elérhetőségeink:  Telefon/Fax: 62/426-733; Mobil: 06-30/726-10-63 
E-mail: info@titszeged.hu vagy iroda@tit3szeged.hu 
Ügyfélfogadás:  kedd,szerda: 8:00-12:00

Igény esetén egyéb időpontban telefonos egyeztetés alapján.

 

Bemutatkozás

 Általános bemutatás

Az egyesület kapuja

A TIT közművelődési és felnőttoktatási tevékenysége 175 évre tekint vissza. A hagyományos ismeretterjesztés mellett több éve foglalkozunk  idegen nyelvek oktatásával. Nem csak oktatunk, hanem akkreditált nyelvvizsgahelyként is nyilván vagyunk tartva.

A hosszú évek alatt felhalmozódott oktatási, szervezési tapasztalatainknak köszönhetően résztvevőink kiemelkedő eredményeket érnek el a nyelvvizsgákon.

A Koch Sándor Csongrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat oktatási filozófiáját a következőkben tudjuk összefoglalni:

 • lifelong learning (azaz élethosszig tartó tanulás elve)
 • a hallgatóközpontú képzési szolgáltatás
 • kis létszámú képzési csoportok
 • megfizethető képzési költségek
 • magas színvonalú képzések kínálata, melyet a TIT szervezetek TQM alapú minőségirányítási rendszere biztosít.

Képzési helyszín

Képzési helyszínünk a korszerű felnőttoktatási módszereknek megfelel, oktatástechnikai eszközparkunk pedig elősegíti a még mélyebb tudás megszerzését. A város szívében lévő irodánk és tantermeink minden igényt kielégítenek a fentiekből.

Klasszikus ismeretterjesztő tevékenységünk

Szervezetünk munkássága a hagyományos (klasszikus) ismeretterjesztő tevékenységünkön és a tehetséggondozás pillérein áll.

Jövőnk meghatározó irányvonala:

 • Felkészülés az információs piacra (igény a tudásra)
 • Korszerű ismeretek minden korosztálynak a diákoktól a nyugdíjasokig.

Évenkénti rendszerességgel szervezzük:

 • A Magyar Tudomány Ünnepe – interdiszciplináris fórum, megyei hatókörű
 • Szabadegyetemi sorozatok (aktuális témákból)
 • Innováció a közoktatásban (konferencia és kiállítás)
 • A Tudás Tíz Napja (előadássorozat – Szentes)
 • Madártani szakköri foglalkozások
 • Kiállítások

Tehetséggondozó munkánk:

A hagyományoknak megfelelően biológia, földrajz, kémia, matematika szakágakban 3-12 évfolyamig szervezzük hagyománnyá vált versenyeinket – általában 1.400-1.500 fő részvételével a kis települések iskoláitól a megyei jogú városok rangos oktatási intézményéig.

Tehetséggondozó munkánkkal államtól átvállalt feladatot valósítunk meg.

Felnőttképző tevékenységünk és szolgáltatásaink

Képzéseinkre egyéni és csoportos jelentkezőket egyaránt fogadunk, a képzési költségeket a résztvevők egyénileg, önerőből vagy különféle támogatások (Munkaügyi Központok, munkahelyek, Európai Uniós pályázatok- ROP, HEFOP) megszerzésével finanszírozzák.

A képzésekhez ingyenes felnőttképzési szolgáltatások is kapcsolódnak:

 

Előzetes tudás mérés

Előzetes tudás mérést olyan tanfolyamok előtt végzünk, ahol a képzésbe való bekapcsolódás feltétele ezt megköveteli, ahhoz valamiféle norma szükséges, illetve, ha a képzés már meglévő tudásra épít.Ha a leendő résztvevő szeretné felmérni az adott képzésre való alkalmasságát, a szolgáltatásra a jelentkezés önkéntes.

Céljai:

• a képzésre való alkalmatlanság kiszűrése,

• az előzőleg megszerzett kompetenciák figyelembe vétele, hogy a résztvevő ne tanulja többször ugyanazt az anyagot,

• képzési idő csökkentése.

Formája:

• felvételi elbeszélgetés és/vagy

• feladatlap.

Felnőttképzést kiegészítő tevékenységek (ingyenes)

A munkaerőpiaci szükségletek mellett az egyéni képzési szükségletek feltérképezésére is hangsúlyt fektetünk. Az egyéni szükségletek felmérése történhet szóban vagy írásban. Egyéni képzettségi jellemzőket vizsgálunk, melyeket az egyéni pályatervvel hozunk szinkronba. Ez alapján képzési tanácsadáson keressük meg az egyéni képzési igényekre, szükségletekre épülő tanulási utat, és a célnak megfelelő képzési helyeket.

 Idegennyelv-oktatás = TELC oktatási és nyelvvizsgáztatási rendszer

A hagyományos nyelvoktatási modell helyett 1992 óta egy új,- a gyakorlati életben is jobban hasznosítható, KOMMUNIKÁCIÓ KÖZPONTÚ nyelvoktatási és vizsgáztatási módszert honosítottunk meg.

Lényege, hogy a tanítás és a tanulás a motivációra épül, amely képessé teszi a résztvevőket mind a szóbeli, mind az írásbeli önkifejezésre és arra is, hogy másokat megértsenek az adott idegen nyelven. A rendszer népszerűvé válásában az is szerepet játszik, (játszott), hogy a vizsgákra próbavizsgákkal fel lehet készülni; maga a vizsga pedig nem a nem tudást, hanem a tudást keresi. A TELC nem a nyelvről oktat, hanem a nyelvet tanítja, a való életben használhatatlan, öncélú, „diáknyúzó” feladatok helyett a kompetenciaszinteknek megfelelően a szóbeli és írásbeli kommunikációt, gondolatközlést megalapozó készségeket fejleszti. Tanfolyamainkat megelőzi az előzetes tudás mérés, mely  tájékoztatja leendő résztvevőinket és tanárainkat a jelentkezők aktuális tudásáról. Az elért eredmények alapján teszünk javaslatot a képzési csoportra, illetve nyelvvizsga lehetőségre.

A TELC akkreditált idegen nyelvi képzési program. Szervezetünk az NSZFH által minősített angol és/vagy német nyelvi képzéseket indít, illetve megszervezi a nyelvvizsgát is, mint akkreditált nyelvvizsgacentrum. A sikeres nyelvvizsgát tett hallgatók magyar és angol nyelvű, államilag elismert nyelvvizsga bizonyítványt vehetnek át.

 Oktatóink

Képzéseinket mindig magasan kvalifikált szakembergárda oktatja, képzi. Tanáraink évente bel- és külföldi továbbképzéseken, tréningeken csiszolják, bővítik ismereteiket. Ennek elismeréseként több tanárunk nyelvvizsgáztatóként is részt vesz a nyelvi képzéseinkben. Nyelvtanfolyamainkon tanáraink igyekeznek úgynevezett nyelvi környezetet létrehozni, amely segíti az idegen nyelv elsajátítását, és a nyelvvizsgára való sikeres felkészülést.