Header szöveg

Csongrád Megyei TIT

tudományos ismeretterjesztés, tehetséggondozás, szakmai klubok, szakkörök
TELC nyelvvizsgáztatás, minősített nyelvi képzések, munkaerõpiaci szolgáltatások

NSZFH: E-000826/2014

Friss hírek

 

 

 

Tájékoztatjuk a 2016. augusztus 13-án sikeres vizsgát tett vizsgázóinkat, minden bizonyítvány megérkezett, átvehetők ügyfélszolgálatunkon.

Az átvételhez érvényes személyazonosító okmány szükséges. Amennyiben nem a vizsgázó veszi át a bizonyítványt, minden esetben két tanú által aláírt meghatalmazásra van szükség.

 

Ügyfélfogadási idő:


Hétfőtől csütörtökig 8.00-16.00
Pénteken 8.00-14.00

 

 

 

A Koch Sándor Csongrád Megyei TIT

 

saját rendezvényei

 

októberben

 

 

 

 

 

TIT Szabadegyetem Pszichológia tagozat

 

 

Ez már túl sok a jóból! - a szülői túlzott védelem és gondoskodás

jelenségéről pszichológus szemmel

 

 

Előadó: Dr. Csomortáni Domokos Zoltán Klinikai szakpszichológus, pár-és családterapeuta

 

Időpont: 2016. október 4. 17:00

 

Helyszín: TIT Székház, Szeged, Kárász u. 11.

 

A szülői hivatás legfontosabb feladatai a pszichológusok szerint a szeretet, a gondoskodás és a nevelés területét fedik le.

Sokat hallunk gyermekeiket nem szerető, elhanyagoló, túlságosan szigorúan fogó szülőkről. De mi van a paletta másik szélén. Lehet-e a gyermeket "túlszeretni", "túlgondozni, "túlvédeni"? Erre a kérdésre szeretnék részletes, gyakorlatközpontú választ adni előadásom során.

Szót szeretnék ejteni a túlvédés kialakulásának folyamatáról, az általa okozott problémákról, valamint a változtatás eszközeiről és nehézségeiről. Ajánlom a témát leendő, vagy már gyakorló szülőknek, nevelési szakembereknek, valamint a nevelés és pszichológia iránt érdeklődőknek egyaránt. Hisz a túlvédés nem áll meg a gyermekszoba ajtajában, a párkapcsolatokban, az iskolában, de még a munkahelyeken is tanúi lehetünk a hatásaiként előálló játszmáknak. Szeretettel várom az érdeklődőket egy izgalmas, interaktív, sajátélményű előadás meghallgatására.

 

 

 

TIT Szabadegyetem Élettan tagozat

 

 

Génterápia, GMO-k, genetikailag módosított emberek

 

 

Előadó: Dr. Duda Ernő - Habil, az MTA doktora, egyetemi tanár, professor emeritus, immunológus, genetikus-biológus

 

Időpont: 2016.október 11. 17:00

 

Helyszín: TIT Székház, Szeged, Kárász u. 11.

 


A genetikai módosítás eszközei rohamosan fejlődnek. Rövidesen gyógyítani fogjuk az örökletes betegségeket. Lehet-e, szabad-e utódaink tulajdonságait megváltoztatni? Kell-e félni a GMO-k-tól?

 

 

 

 

TIT Szabadegyetem Történelem tagozat

 

 

Szeged a forradalomban

 

 

 

 

Előadó: Dr.Marjanucz László Habil, az MTA doktora, tanszékvezető egyetemi docens

 

Időpont: 2016.október 19. 17:00

 

Helyszín: TIT Székház, Szeged, Kárász u. 11.

 


Nem közismert, hogy az 1956-os forradalom erjesztői között jelentős szerepet játszottak a Szegeden dolgozó értelmiségiek, és az itteni egyetemi ifjúság. A jogi kar hallgatóinak kezdeményezésére 1956. október 16-án létre hozták a Magyar Egyetemisták és Főiskolások Egyesített Szervezetét ( MEFSZ), ami országosan is az első szervezetek egyike volt, melynek létrejöttében az állampártnak nem volt szerepe.

Ez azt jelentette, hogy független diákszövetségként kezdte meg működését, mintegy kezdőpontjaként az utána következő országos változásoknak. Eszméit, céljait szegedi küldöttek sugározták szét az ország egyetemein, megalapozva a budapesti egyetemisták október 22-i követeléseit, és a másnapi fővárosi fölvonulást.

A társadalmi forradalommá, majd fegyveres felkeléssé érlelődött elégedetlenség forradalmi céljaihoz Szeged lakossága is csatlakozott. Ellentétben a pesti történésekkel itt a forradalmi tevékenység kezdetben a lakosság békés tömegtiltakozásában jutott kifejezésre. Később azonban, a katonai közigazgatás bevezetése a társadalom és fegyveres hatalom közötti ütközéshez vezetett. Ahogy Pesten, Szegeden is megtörtént a forradalom hatalomátvétele, és megindult annak intézményesülése.

Az új rend szervezésének nehézségei már a békés átmenet szimptómái voltak. Kiteljesítésükre a történelem akkor sajnos nem adott időt.

 

 

 

 

TIT Szabadegyetem Földrajz tagozat

 

 

Barangolás Zlatorog nyomában Szlovéniában

 

 

 

 

Előadó: Dr. Karancsi Zoltán PhD, tanszékvezető egyetemi docens

 

Időpont: 2016.október 25. 17.00

 

Helyszín: TIT Székház, Szeged, Kárász u. 11.

 

 

 

A Dunántúl területének alig felét kitevő Szlovénia felszíne sokszínű. Ebben a pici országban egyaránt megtalálhatók a magas, hófödte hegyek és a türkizkék mediterrán tengerpartok, a szelíd lankás dombvidékek és a kopár karszt területek is. 

Éppen ezért az ország legfőbb vonzereje azonban gyönyörű tájaiban és érintetlen természeti kincseiben rejlik, aminek köszönhetően Szlovénia ideális úti cél minden évszakban.

A mitikus aranyszarvú hegyikecske, Zlatorog nyomában felfedezzük a Trigláv Nemzeti Park legszebb tavait, vízeséseit, különleges szurdokait. Felmászunk Szlovénia tetejére a Triglávhoz és leereszkedünk Európa egyik legszebb barlangjába, a postojnai cseppkőbarlangba. A ma vadregényes Soca folyó vonzza a raftingozás szerelmeseit, 100 évvel ezelőtt azonban ez volt a kontinens legvéresebb csatáinak helyszíne. Végezetül bekukkantunk néhány szépséges városba is, ahol megérint bennünket a történelmi korok hangulata és mai pezsgő élet vibrálása. 

 

 

 

 

TIT Koronás órák

„Megszólal a Korona”


Jéga Szabó Ferenc előadássorozatának hatodik része
a kutatások legújabb eredményei bevonásával

 

Előadó: Jéga Szabó Ferenc - Koronakutató

Időpont: 2016. október 26. szerda 17 óra

Helyszín: TIT Székház, Szeged, Kárász u. 11.

 

A Magyar Szent Korona pártus kapcsolatai, illetve a magyar nép pártus kapcsolatai

A „21” számmal jelzett minőség a Szent Koronán, s a 21 párhuzamai a kultúrtörténetben, ennek kapcsolódása a Föld élővilágával.

A 21, és a Hórusz törtek kapcsolata és jelentéshalmaza

 

 

 

  A Koch Sándor Csongrád Megyei TIT

 

saját rendezvényei

 

júliusban

 

 

 

TIT. Koronaelőadásai – „Koronás órák” címmel – elejéhez (alcím: Megszólal a Korona)

 

Előadó: Jéga Szabó Ferenc - Koronakutató

Időpont: 2016. július 19. kedd. 17 óra

Helyszín: TIT Székház, Szeged, Kárász u. 11.



Koronás órák 5.


„Megszólal a Korona”


Jéga Szabó Ferenc azonos című könyve alapjánaz eddig Szegeden
előadott 12 részlet anyagainak újrakezdése, az azóta előállott
– és még nem publikált - adatok belefoglalása, az azok alapjáni kibővítés felhasználásával.


5.) alkalom


I. A Magyar Szent Korona fennmaradt ábrázolásainak bemutatása (metszeteken, érméken és festményeken)

II. A Magyar Szent Korona egyiptomi kapcsolatai

III. A Magyar Szent Korona pártus kapcsolatai  (ha idő marad rá)

Kérdések megválaszolása

 

 

 

 

  A Koch Sándor Csongrád Megyei TIT

 

saját rendezvényei

 

májusban

 

 

 

 

TIT. Koronaelőadásai – „Koronás órák” címmel – elejéhez (alcím: Megszólal a Korona)

 

 

Előadó: Jéga Szabó Ferenc - Koronakutató

Időpont: 2016. május 10. kedd. 17

Helyszín: TIT Székház, Szeged, Kárász u. 11.

 

Koronás órák 4.


„Megszólal a Korona”


Jéga Szabó Ferenc azonos című könyve alapjánaz eddig Szegeden


előadott 12 részlet anyagainak újrakezdése, az azóta előállott


– és még nem publikált - adatok belefoglalása, az azok alapjáni kibővítés felhasználásával.


4.) alkalom


I. A Magyar Szent Korona és Babba Mária analógiája – tekintettel Pünkösdre 

II. A Magyar Szent Korona ovalitásának, valamint excentricitásának bemutatása, illetve azok – az  eddigi kutatások által fel nem tárt,
(gyakorlatilag „ismeretlen” címkéjű), de általam felfejtett – okainak és jelentéstartalmának ismertetése. (Power Point a teljes anyag)

 

 

 

  A Koch Sándor Csongrád Megyei TIT

 

saját rendezvényei

 

áprilisban

 

 

 

TIT. Koronaelőadásai – „Koronás órák” címmel – elejéhez (alcím: Megszólal a Korona)

 

Előadó: Jéga Szabó Ferenc - Koronakutató

Időpont: 2016.április 12. 16:30

Helyszín: TIT Székház, Szeged, Kárász u. 11.

 

                                                                               Koronás órák 3.

                                                                          „Megszólal a Korona”

                                                         Jéga Szabó Ferenc azonos című könyve alapján

                       (az eddig Szegeden előadott 12 részlet anyagainak újrakezdése, az azóta előállott

                                                                      – és még nem publikált --

                                           adatok belefoglalása, az azok alapjáni kibővítés felhasználásával)


3.) alkalom


I. Az „isteni háromasság” és a „földi négyesség” fogalmának és kultúrtörténeti  használatának bemutatása, ezek megnyilvánulása és szereplése a Koronán.

 II. A Magyar Szent Korona ovalitásának, valamint excentricitásának bemutatása, illetve azok –    az  eddigi kutatások által fel nem tárt,(gyakorlatilag „ismeretlen” cimkéjű), de általam felfejtett – okainak és jelentéstartalmának ismertetése. (Power Point)

 

 

 

 A Koch Sándor Csongrád Megyei TIT

 

saját rendezvényei

 

 

márciusban 

 

TIT. Koronaelőadásai – „Koronás órák” címmel – elejéhez (alcím: Megszólal a Korona)

 

Előadó: Jéga Szabó Ferenc - Koronakutató

Időpont: 2016.március 29. 17:00

Helyszín: TIT Székház, Szeged, Kárász u. 11.

 

                                                                               Koronás órák 2.

                                                                          „Megszólal a Korona”

                                                         Jéga Szabó Ferenc azonos című könyve alapján

                       (az eddig Szegeden előadott 12 részlet anyagainak újrakezdése, az azóta előállott

                                                                      – és még nem publikált --

                                           adatok belefoglalása, az azok alapjáni kibővítés felhasználásával)

 

2.)alkalom

I. A "jelölőszám" fogalma, gyakorlati példák bemutatásával, az ősi világkorszakok (Várkonyi Nándor: Az idő szívverése c. munkája segítségével), s az abban szereplő számok bemutatása a Magyar Szent Koronán

II. A Magyar Szent Korona " Öregisten-lemezének" (Pantokrátor -lemez)elemzése, a rajta található kozmológiai elemek, szimbólumok korrekt és cáfolhatatlan bemutatása (Power-point)

 

 

 

 

 

 

A Koch Sándor Csongrád Megyei TIT

 

saját rendezvényei

 

februárban

 

 

Megvilágosodás - test és lélek útja

 

Előadók: 

Pál Tamás spirituális író, ájurvéda terapeuta

Dr. Pál Dániel, filozófus, a Transzcendentális Meditáció tanára

 

Időpont: 2016.február 2. 17:30

 

Helyszín: TIT Székház, Szeged, Kárász u. 11.

 

Megvilágosodás - test és lélek útja

A megvilágosodás évezredek óta Kelet szellemi keresőinek vágyott célja. Az előadáson megtudhatjuk, mit mond erről a magasztos állapotról, valamint a felé vezető útról az ősi hagyomány. Megismerhetünk továbbá két olyan rendszert - az ájurvédát és a Transzcendentális Meditációt - amelyek egymást támogatva segítenek a test és a lélek képességeinek teljes kibontakoztatásához, és a modern ember számára is kézzelfogható eredményeket nyújtanak. 

 

 

 

Vadnyugati kalandozások II.

 

 

Dr. Karancsi Zoltán PhD, tanszékvezető egyetemi docens előadása

 

Időpontváltozás: 2016. február 4. 17:00

 

Helyszín: TIT Székház, Szeged, Kárász u. 11.

 

Nagysikerű decemberi előadásunk folytatása következik

 

Bakancslisták előkelő helyein szerepelnek az amerikai nemzeti parkok. Nemcsak vadságuk, de impozáns méreteik, különleges színű, változatos formakincsük is nagy hatást gyakorolnak az oda látogatókra. 

 

Az előadó felkereste az USA leghíresebb nemzeti parkjait Kaliforniától Wyoming-ig (Yosemite-től Yellowstone-ig), -86 métertől 2400 méteres magasságig, a víz, a szél, a jég és a vulkánok által alakított tájakon. 

 

Sátrazott a mamutfenyők alatt, sivatagban és hegyek között. A vadonban tett túrái során a felszínformák tanulmányozása mellett leginkább a tájak szépsége nyűgözte le. Az érintetlennek tűnő természet látványa kiváló példákkal szolgált tájesztétikai kutatásaihoz is.

 

A helyi élővilág képviselői közül találkozott csíkos mókussal, pettyes ürgével, prérikutyával és -farkassal, jávor-, és füles szarvassal, kondorkeselyűvel, fekete- és grizzly medvével valamint bölénycsordákkal csakúgy, mint a növényvilág matuzsálemeiként ismert mamut- és a csavarttörzsű szálkásfenyővel.

A második részben folytatjuk a vadnyugati tájak felfedezését a Powell-tó különleges sziklavilágától a Yellowstone Nemzeti Parkig.

 

 

 

TIT. Koronaelőadásai

 

  „Koronás órák” 

Megszólal a Korona

 

Jéga Szabó Ferenc azonos című könyve alapján

 

Előadó: Jéga Szabó Ferenc - Koronakutató

Időpont: 2016.február 25. 17:00

Helyszín: TIT Székház, Szeged, Kárász u. 11.

                                                         

 (Az eddig Szegeden előadott 12 részlet anyagainak újrakezdése, az azóta előállott – és még nem publikált - adatok belefoglalása, az azok alapjáni kibővítés felhasználásával)

1.) alkalom

I. Bevezető ismertetés a tárgyról, fogalomközlési módok, az emberiség ősi tudásáak jelei a kultúratörténetben

…Hogyan lehetséges, hogy több évszázados kutatómunka után, még feltárulhatnak új ismeretek a Magyar szent koronáról? Lehettek-e kozmológiai ismeretei az emberiségnek Galillei és Giordano Bruno előtt? Ismerhettek-e esetleg – pld.- repülőgépet, helikoptert?

II. v.t. Vesztergám Miklós koronakutató megszólalása a "Szentkoronatan" lényegi elemeiről

III. A Korona bemutatása PowerPoint képek felhasználásával

…Az eddig csak távolból szemlélhetett Őfelsége a nagyított közelképek bűvhatásával. Az eddig ismert változtatások bemutatása „csak mellékkörülmény” a bemutatón :) ), mint a szlengben hangzik: „csak hab a tortán”…